הטבות והנחות

ביטוח נסיעות לחו"ל חינם לחיילים משוחררים

הטבת חיילים משוחררים:
על מנת ליהנות מהטבת חייל משוחרר יש לפנות ישירות למוקד כללית חו"ל ב 2700* שלוחה 6 רכישה באמצעות האתר לא תאפשר קבלת ההטבה.
חייל משוחרר זכאי לשלושה חודשים חינם על הפוליסה הבסיסית כולל:
- הוצאות רפואיות
- איתור חיפוש וחילוץ
- חבות כלפי צד שלישי
- החזר הוצאות בגין ביטול נסיעה וקיצור נסיעה
- החזר עבור אבדן או גניבה של מטען
למימוש עד שנה וחצי מיום השחרור. ההטבה היא חד פעמית.
למען הסר ספק , ההטבה לא תינתן על ההרחבות הבאות:  תאונות אישיות הרחבה למכשיר אלקטרוני, הרחבה להריון, ספורט חורף , ספורט אתגרי, נספח חיתום.

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסה, סייגיה וחריגיה המלאים.   

 *לידיעתך, ההטבה הינה חד פעמית וניתנת למימוש בפוליסה אחת בלבד

תנאי הפוליסה המלאים מופיעים באתר. לתנאי הפוליסה>>

מובהר כי מכירת הביטוח נעשית ע"י כלל חברה לביטוח בע"מ 

לתשומת ליבך הנתונים המוזנים כאן מאובטחים בפרוטוקול VPNSSL