כללית חו"ל אתגרית

​ניתן לרכוש ביטוח זה עד גיל חמישים, לאורך תקופה של שנתיים

עיקרי הכיסוייםגבול אחריות מירבי
הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל,כולל הטסה רפואיתעד 1,300,000 $
טיפול חירום שינייםעד 500 $ (*)
תאונות אישיות: 
פיצוי למקרה נכות תמידית עד גיל 50עד 25,000 $
פיצוי למקרה מוות עד גיל 5015,000 $
קיצור נסיעה, הפסד כרטיס נסיעה, נסיעת מלווה והוצאות טיסה נוספותעד 6,000 $
הפסד פיקדון או ביטול נסיעה, כולל צו 8עד 4,000 $
הוצאות קבורה והעברה לישראלעד גבול האחריות
הוצאות לשהות נוספתעד 100 $ ליום מהיום השני עד 14 ימים
חבות כלפי צד שלישי עד 100,000 $
מטען אישיעד 2,000 $
מטען שהגיע באיחורעד 120 $
איתור וחילוץ בסיסיעד 150,000 $

ספורט אתגרי

עד גבול האחריות להוצאות רפואיות ואשפוז
מחלות גאוגרפיותעד 6,500 $
כיסוי למחלות קיימותאין
כיסוי לליקוי היריוןאין

 


כיסויים והרחבות תמורת תשלום פרמיה נוספת

מכשירים דיגיטליים 

2,000 $
 

השתתפות עצמית       

מטען אישי50 $
בכל שאר האירועים למעט אשפוז30 $

 

 

תשלום עבור הביטוח*

 

גיל המבוטח         כללית אתגרית  ליום נסיעה           ללקוחות מושלם ליום נסיעה            ללקוחות פלטינום ליום נסיעה
עד 40$2.70$2.201.62 $
40-503.05 $2.47 $2.01 $

*הפרמיה ליום או חלק ממנו.

*התשלום המינימלי שווה ערך ל-30 ימי נסיעה.

*התשלום בש"ח לפי שער יציג של הדולר ביום התשלום.

 

הרחבות אפשריות לפוליסה כללית אתגרית

 

איתור וחילוץ

ניתן לרכוש כיסוי ל- 100,000$ נוספים בעד תשלום של 0.60 $ ליום או כיסוי ל- 200,000 $ נוספים בעד תשלום של 1.20 $ ליום.

מכשירים דיגיטליים

באפשרות המבוטח להרחיב את גבול האחריות למכשירים דיגיטליים עד 2,000 $ תמורת תשלום פרמיה נוספת בסך 12 $ ל- 30 יום למכשיר.

תאונה

ניתן להרחיב את הפיצוי בגין תאונה שנגרמה בחו"ל, מעבר לפיצוי הקיים בפוליסה ל- 50,000 $ נוספים בעד תשלום של 0.75$ ליום נסיעה או ל- 100,000 $ נוספים בעד תשלום של 1.50 $ ליום נסיעה.

חיסונים

במידה ויעד הטיול הוא אסיה, אפריקה או דרום אמריקה חייב המבוטח לעבור טיפול רפואי מקדים במרכז לרפואה גיאוגרפית בישראל ולקיים את הוראות המרכז במשך שהותו בחו"ל.
ללקוחות מושלם זהב הנוסעים לחו"ל  75% הנחה על היעוץ הרפואי והחיסונים במרפאות שבהסדר (כפוף לתקנון כללית מושלם).

 

UnitedHealthcare - לנוסעים לארה"ב

חברת כלל ביטוח, מעמידה לרשות מבוטחי כללית חו"ל הטסים לארה"ב שירות יחודי וחדשני- גישה לרשת ספקי הבריאות של חברת Unitedhealthcare, אחת מחברות הביטוח הגדולות, האיכותיות והמובילות בארה"ב. הרשת מונה מאות אלפי ספקים רפואיים מהדרגה הראשונה, הפרוסים ברחבי ארה"ב, וכך יתאפשר לך, בעת הצורך, לאתר את הרופאים, המרפאות ובתי החולים, הטובים ביותר הקיימים בקרבת מקום. זאת ועוד, את הטיפול הרפואי הזמין והמקצועי תקבל בהצגת הנספח המצורף לפוליסה, ללא הוצאת תשלום * (cash- less service), למעט השתתפות עצמית.

 לפוליסה המלאה>>

כללית חו"ל מבית כלל חברה לביטוח בע"מ

לתשומת ליבך הנתונים המוזנים כאן מאובטחים בפרוטוקול VPNSSL