כללית חו"ל משופרת

​​​​פוליסה "כללית חו"ל משופרת" ניתן לרכוש עד חצי שנה. (למבוטחים עד גיל 50 ניתן להאריך עד שנתיים) .  

עיקרי הכיסויים   גבול אחריות מירבי
הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל, כולל הטסה רפואית עד 1,000,000 $ (**)
טיפול חירום שינייםעד 600 $ (*)
כיסוי למחלות קיימותעד 225,000 $
תאונות אישיות 
פיצוי למקרה נכות תמידית לגילאים 16-65עד 27,000 $
פיצוי למקרה מוות לגילאים 16-6520,000 $
פיצוי למקרה נכות תמידית לגילאים 66-75עד 13,500 $
פיצוי למקרה מוות לגילאים 66-7510,000 $
קיצור נסיעה, הפסד כרטיס נסיעה, נסיעת מלווה והוצאות טיסה נוספותעד 8,000 $
הפסד פיקדון או ביטול נסיעה, כולל צו 8עד 7,000 $
הוצאות קבורה והעברה לישראלעד 10,000 $
הוצאות לשהות נוספתעד 100 $ ליום מהיום השני עד 14 ימים
חבות כלפי צד שלישי עד 150,000 $

(*) מתוך גבול האחריות להוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל.

(**) גבול האחריות הורחב ל- 1,000,000 $ במסגרת מבצע בין התאריכים 24.3.2016-24.12.2017

 

כיסויים והרחבות תמורת תשלום פרמיה נוספת

מטען אישיעד 2,000 $
מכשירים דיגיטלייםעד 2,000 $
כיסוי לליקוי היריון עד שבוע ה- 26עד 200,000 $
כיסוי לליקוי היריון עד שבוע ה- 30עד 50,000 $
כיסוי למחלת איידסעד 100,000 $
איתור וחילוץ בסיסיעד 100,000 $
ספורט אתגריעד גבול האחריות להוצאות רפואיות ואשפוז

 

 

השתתפות עצמית

מטען אישי50 $
בכל שאר האירועים למעט אשפוז30 $
בפרק כיסוי למחלות קיימות למעט אשפוז50 $
 

לתשומת לבך: כיסוי למחלות קיימות

הפוליסה מכסה גם מקרה של שינוי לרעה פתאומי ובלתי צפוי, במצב בריאותו של המבוטח מחמת מחלה קיימת, שהייתה מיוצבת בחצי שנה הקודמת ליום תחילת הביטוח, כולל מחלת הסרטן, בתנאי שחלפה שנה תמימה מאז החלים ממנה המבוטח, כפוף לתנאיה וחריגיה.

משך שהות מקסימלי בחו"ל לנושא הרחבה זו:
גילמשך השהות
עד 50                      730 יום
50-65110 יום
65-70100 יום
70-80                       60   יום
מעל 8045   יום
 

תשלום עבור הביטוח 

גיל המבוטחכללית חו"ל פרמיה ליוםללקוחות מושלם פרמיה ליוםללקוחות פלטינום פרמיה ליום
תשלום עבור הביטוח לתקופה של עד שישה חודשים:*   
עד גיל 30                                   2.15 $        1.61 $                      1.29 $    
30-402.60 $        2.34 $   1.95 $   
40-502.93 $    2.64 $                     2.20 $               
50-654.31 $                 3.88 $                3.66 $                                  
65-70                                                  8.70 $                       7.83 $                    7.40 $                                   
70-8012.24 $  11.02 $      10.40 $ 
מעל 80                                                16.28 $                    14.65 $                  13.84 $      
תשלום עבור הביטוח לתקופה מעל חצי שנה:   
עד גיל 302.66 $  2.00 $                     1.60 $                                 
30-402.65 $     2.65 $ 2.21 $  
40-50                                                 3.46 $                     3.46 $                    2.88 $ 

*הפרמיה כוללת כיסוי למטען, ניתן לרכוש ללא מטען.

*הפרמיה ליום או לחלק ממנו.

*התשלום המינימלי שווה ערך ל- 5 ימי נסיעה.

*התשלום  בש"ח  לפי שער יציג של הדולר ביום התשלום.       

 

היריון (תכנית כללית חו"ל משופרת בלבד)

הוצאות אשפוז והוצאות רפואיות מחמת ליקוי הריון, אירועים עד וכולל שבוע 26 להריון עד לסך 200,000 $, אירועים מהשבוע ה-27 עד וכולל שבוע 30 להריון לסך 50,000 $, תמורת פרמיה נוספת בסך 1.90 $ ליום.

כללית חו"ל חיתומית

במקרה של מחלה קיימת שלא הייתה מיוצבת בששת החודשים שלפני יום תחילת הביטוח, ניתן לבדוק אפשרות לכיסוי ביטוחי בכפוף לחיתום רפואי.                                                                                                                                              

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד כללית חו"ל בטל': 03-9420630. 


 

הרחבות אפשריות לפוליסה כללית חו"ל משופרת

 

מכשירים דיגיטליים

באפשרות המבוטח להרחיב את גבול האחריות למכשירים דיגיטליים עד 2,000 $ תמורת תשלום
פרמיה נוספת בסך 12 $ ל- 30 יום למכשיר.

תאונה

ניתן להרחיב את הפיצוי בגין תאונה שנגרמה בחו"ל, מעבר לפיצוי הקיים בפוליסה.
ל- 50,000 $ נוספים בעד תשלום של 0.75 $ ליום נסיעה
או ל- 100,000 $ נוספים בעד תשלום של 1.50 $ ליום נסיעה.

חיסונים

במידה ויעד הטיול הוא אסיה, אפריקה או דרום אמריקה חייב המבוטח לעבור טיפול רפואי
מקדים במרכז לרפואה גיאוגרפית בישראל ולקיים את הוראות המרכז במשך שהותו בחו"ל.
ללקוחות מושלם זהב הנוסעים לחו"ל 75% הנחה על היעוץ הרפואי והחיסונים במרפאות
שבהסדר (כפוף לתכנון כללית מושלם).

לנוסעים לארה"ב- UnitedHealthcare

חברת כלל ביטוח, מעמידה לרשות מבוטחי כללית חו"ל הטסים לארה"ב שירות יחודי וחדשני- גישה לרשת ספקי הבריאות של חברת Unitedhealthcare, אחת מחברות הביטוח הגדולות, האיכותיות והמובילות בארה"ב.. הרשת מונה מאות אלפי ספקים רפואיים מהדרגה הראשונה, הפרוסים ברחבי ארה"ב, וכך יתאפשר לך, בעת הצורך, לאתר את הרופאים, המרפאות ובתי החולים, הטובים ביותר הקיימים בקרבת מקום. זאת ועוד, את הטיפול הרפואי הזמין והמקצועי תקבל בהצגת הנספח המצורף לפוליסה, ללא הוצאת תשלום * (cash- less service), למעט השתתפות עצמית.כללית חו"ל מבית כלל חברה לביטוח בע"מ

 

תשלום פרמיה נוספת עבור ספורט אתגרי, איתור וחילוץ*

 

איתור וחילוץ נעדרים מתבצע באמצעות חברת "כלל סיטל"

 

תקופת השהותתוספת תשלום לתקופה בגין איתור וחילוץ בסיסי עד 100,000$תוספת תשלום לתקופה בגין ספורט אתגרי
 
עד 7 ימים 5 $
מ-8 עד 15 ימים 10 $
מ-16 עד 30 ימים 15 $
עד 30 ימים$1015 $
עד 45 ימים15 $20 $
עד 60 ימים20 $25 $
עד 90 ימים30 $30 $
עד 120 ימים40 $40 $
עד 150 ימים60 $50 $
עד 180 ימים80 $60 $
מעל 180 ימים100 $80 $

 

*עלות כיסויים אלו בהתאם למשך התקופה המצטברת של שהיית המבוטח בחו"ל ולא לתקופת הכיסוי.
לפוליסה המלאה>>
כללית חו"ל מבית כלל חברה לביטוח בע"מ

לתשומת ליבך הנתונים המוזנים כאן מאובטחים בפרוטוקול VPNSSL