שאלות ותשובות- ביטוח נסיעות לאור נגיף הקורונה

1. האם הפוליסה כוללת כיסוי רפואי לקורונה?

כן,  הפוליסה הבסיסית כוללת כיסוי להוצאות רפואיות לרבות: אשפוז, בדיקות רופא, בדיקות הדמיה, תרופות במרשם וכן הוצאות שהייה בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח, גם במקרה של צורך בבידוד עקב חשש להידבקות בקורונה.

2. על מה אני זכאי/ת לקבלת החזר במקרה בו נאלצתי לבטל את הנסיעה?

הכיסוי לביטול נסיעה עקב אירוע רפואי בלתי צפוי כולל  החזר הוצאות שנגרמו לך עקב ביטול הנסיעה כגון: עלות כרטיס טיסה, מלונות, השכרת רכב ועוד.
כמו כן ניתן לרכוש כיסוי "ביטול וקיצור כולל קורונה" הנותן מענה לביטול נסיעה עקב אירוע רפואי וכן במקרה של ביטול נסיעה עקב הידבקות בקורונה / הופעת תסמינים בשער העלייה למטוס / בידוד.
גבול האחריות במקרה של אירוע רפואי  עד 7,000$, ובמקרה של ביטול נסיעה עקב קורונה עד 5,000$, למעט במקרה של ביטול עקב בידוד - עד 500$.

3. הגעתי לשדה התעופה ובמהלך הבידוק טרם העלייה למטוס, התגלו אצלי סימפטומים ולא העלו אותי לטיסה, האם אקבל החזר על ההוצאות שנגרמו לי עקב ביטול הנסיעה? 

כן, אם רכשת הרחבה ל" ביטול וקיצור כולל קורונה"  , הנך זכאי/ת להחזר עד 5,000$. 

4. תכננתי לטוס לחו"ל, אך בבדיקה שנערכה שבוע לפני הטיסה נמצאתי חיובי/ת לנגיף. האם אקבל החזר בגין ההוצאות שנגרמו לי עקב ביטול הנסיעה?

כן, אם רכשת הרחבה " ביטול וקיצור כולל קורונה" ", ובמהלך השבוע שלפני מועד הנסיעה אובחנת כחולה בקורונה, הנך זכאי/ת להחזר עד סכום של 5,000$.

5. רכשתי ביטוח נסיעות לחו"ל כולל הרחבה ביטול וקיצור כולל קורונה" ואין באפשרותי לטוס כי אני נמצא בבידוד עקב חשיפה לחולה קורונה. האם אני זכאי/ת לקבלת החזר בגין ההוצאות שנגרמו לי עקב ביטול הנסיעה?

כן, אם במהלך 14 הימים שלפני מועד הנסיעה, נחשפת לחולה קורונה ונדרשת לשהות בבידוד, עפ"י הנחיית המדינה, הנך זכאי/ת להחזר עד סכום של 500$,וזאת בכפוף לתקופת אכשרה של 3 ימים המתחילה במועד רכישת הרחבה זו.

6. אני שוהה בחו"ל ואני לא מרגיש/ה טוב, אני חושש/ת שיש לי קורונה. מה עליי לעשות?

כלל ביטוח ופיננסים מעמידה בפנייך מספר אפשרויות:
• התייעצות עם רופא אונליין 24/7, בשפה העברית, באמצעות טלפון שמספרו  972-3-5620000
• יצירת קשר עם מוקד החירום הרפואי של החברה בטלפון שמספרו  972-3-5789010
• יצירת קשר באמצעות אפליקציית WhatsApp בטלפון שמספרו 054-4557755
כמו כן, ניתן לפנות לשירות רפואי בסביבתך לצורך קבלת טיפול (ניתן להיעזר לשם כך באפליקציית "הלחצן של כלל" לאיתור השירות).
החברה תישא בהוצאות הרפואיות ותשלם לך בגינן. ניתן לבצע את התהליך באופן מהיר ופשוט באמצעות אפליקציית ה"לחצן של כלל".

7. אני נמצא/ת בחו"ל ובמדינה בה אני שוהה יצאה הודעה "התראה לפני סגר" בשל חשש להתפשטות נגיף הקורונה. עקב כך, ברצוני לקצר את נסיעתי, האם אהיה זכאי/ת להחזרים בגין הפסדים שנגרמו לי כתוצאה מכך? 

כן, אם רכשת כיסוי ל " ביטול וקיצור כולל קורונה" " , באפשרותך לקבל החזר בגין שינוי כרטיס הטיסה ובגין תשלומים ששילמת מראש ולא קיבלת בגינם החזר כגון :לינה במלון, השכרת רכב וכד' עד סכום של  5,000$, מתוכם עד 2,000$ בגין שינוי כרטיס טיסה.
במקרים אחרים, בהם לא נרכש כיסוי זה, באפשרותך לקבל החזר עבור דמי הביטוח שלא נוצלו בפועל בעקבות קיצור הנסיעה. לצורך קבלת ההחזר, יש ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון ליצור קשר עם המוקד בטלפון 972-3-9420630 או באמצעות כתובת המייל polisot@clalit.org.il

8. חברת התעופה ביטלה את הטיסה ועקב כך הנסיעה שלי לחו"ל בוטלה, קיבלתי החזר מלא מכל ספקי התיירות. האם באפשרותי לקבל החזר בגין דמי הביטוח ששילמתי עבור הפוליסה?

בהחלט כן. לצורך קבלת ההחזר, יש ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון
03-9420630 או באמצעות כתובת המייל polisot@clalit.org.il

9. אני שוהה בחו"ל וקיים חשש שנדבקתי בקורונה. עקב כך, נאסר עליי לעלות לטיסה והתבקשתי להיכנס לבידוד, האם אקבל החזר על שינוי כרטיס טיסה והוצאות נוספות?

כן, עד 1,500$ לשינוי כרטיס טיסה ו -עד 100$ ליום בגין שהייה במלון (ללא הגבלת ימים). אם מדובר בקטין – אנחנו נכסה גם את הוצאות שינוי כרטיס הטיסה של המלווה.

10. החלטתי לבטל את נסיעתי בעקבות המלצות משרד הבריאות/גורם ממשלתי אחר שלא לטוס לחו"ל. האם הוא יכול לקבל החזר?

לא, אין כיסוי בפוליסה לביטול מסיבה זו.

11. אני אמור לטוס ונודע לי שסוגרים את מדינת היעד עקב מגיפה.  האם יש כיסוי בפוליסה לביטול הנסיעה?

לא, אין כיסוי בפוליסה לביטול מסיבה זו.

12. האם מי שרכש הרחבה לקיצור  נסיעה ורוצה לחזור לישראל  מוקדם יותר מהזמן המקורי עקב התפשטות הקורונה ביעד שהוא שוהה בו יהיה זכאי לכיסוי העלויות  ייגרמו מקיצור הנסיעה?

לא, אין כיסוי בפוליסה לקיצור מסיבה זו.

13. האם ניתן לבטח לארה"ב?

ניתן לבטח לארה"ב מועמדים לביטוח אשר מחזיקים ב"תו ירוק" (תעודת מתחסן/מחלים), מתחת לגיל 16 ללא צורך.

14. אני שוהה בחו"ל ולא יכול לחזור לארץ במועד שבו תכננתי עקב ביטול הטיסה בשל סגר בישראל, האם יהיה ניתן להאריך את הפוליסה?

במקרה זה הפוליסה תוארך אוטומטית ל- 48 שעות ,מעבר לכך יש ליצור קשר עם המוקד
 972-3-9420630 או באמצעות כתובת המייל polisot@clalit.org.il  ולהאריך את הפוליסה.