שאלות ותשובות- ביטוח נסיעות לאור נגיף הקורונה

1. האם הפוליסה כוללת כיסוי רפואי לקורונה?

כן, לרבות הוצאות עבור אשפוז, בדיקות רופא, בדיקות הדמיה, תרופות במרשם והוצאות שהייה בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח, גם במקרה של בידוד עקב חשש להידבקות בקורונה.
בנוסף, קיים כיסוי בגין ביטול וקיצור נסיעה, לרבות עקב קורונה (לרוכשים הרחבה זו) במקרים של ביטול נסיעה עקב הידבקות / הופעת תסמינים בשער העלייה למטוס / בידוד ובמקרה של קיצור עקב "התראה לפני סגר"  במדינה בה שוהים.

2. האם אני יכול/ה לרכוש כיסוי לביטול נסיעה?

 כן, עד 30 יום לפני מועד הנסיעה.  

3. על מה אני זכאי לקבל החזר במקרה בו נאלצתי לבטל את הנסיעה?

הכיסוי לביטול וקיצור כולל כיסוי החזר הוצאות במקרה של ביטול או קיצור נסיעה בעקבות אירוע רפואי בלתי צפוי, לרבות מקרה של קורונה.
גבול האחריות במקרה של אירוע רפואי: ביטול נסיעה עד 7,000$, קיצור נסיעה עד 8,000$ ובמקרה של ביטול/קיצור נסיעה עקב קורונה עד 5,000$, למעט במקרה של ביטול עקב בידוד - עד 500$.

4. הגעתי לשדה התעופה ובמהלך הבידוק טרם העלייה למטוס, התגלו אצלי סימפטומים ולא העלו אותי לטיסה, האם אקבל החזר על ההוצאות שנגרמו לי עקב ביטול הנסיעה?  

כן, אם רכשת הרחבה לביטול וקיצור נסיעה, הנך זכאי/ת להחזר עד 5,000$.  

5. תכננתי לטוס לחו"ל, אך בבדיקה שנערכה שבוע לפני הטיסה נמצאתי חיובי/ת לנגיף. האם אקבל החזר בגין ההוצאות שנגרמו לי עקב ביטול הנסיעה?

כן, אם רכשת הרחבה לביטול וקיצור נסיעה, ובמהלך השבוע שלפני מועד הנסיעה אובחנת כחולה בקורונה, הנך זכאי/ת להחזר עד סכום של 5,000$.

6. רכשתי ביטוח נסיעות לחו"ל כולל הרחבה ל"ביטול וקיצור נסיעה", ואין באפשרותי לטוס כי אני נמצא בבידוד עקב חשיפה לחולה קורונה. האם אני זכאי/ת לקבלת החזר בגין ההוצאות שנגרמו לי עקב ביטול הנסיעה?

כן, אם במהלך 14 הימים שלפני מועד הנסיעה, נחשפת לחולה קורונה ונדרשת לשהות בבידוד, עפ"י הנחיית המדינה, הנך זכאי/ת להחזר עד סכום של 500$, וזאת בכפוף לתקופת אכשרה של 3 ימים המתחילה במועד רכישת הרחבה זו.

7. אני נמצא/ת בחו"ל ואני לא מרגיש/ה טוב, אני חושש/ת שיש לי קורונה. מה עליי לעשות?

כלל ביטוח ופיננסים מעמידה בפנייך מספר אפשרויות:

  • התייעצות עם רופא אונליין 24/7, בשפה העברית, בטלפון  03-5620000
  • יצירת קשר עם מוקד החירום הרפואי של החברה בטלפון 03-5789010

  • באמצעות אפליקציית וואטסאפ בטלפון 054-4557755

כמו כן ניתן לפנות לשירות רפואי בסביבתך לצורך קבלת טיפול (ניתן להיעזר באפליקציית "הלחצן של כלל" לאיתור השירות).

החברה תישא בהוצאות הרפואיות ותשלם לך בגינן. ניתן לבצע את התהליך באופן מהיר ופשוט באמצעות אפליקציית ה"לחצן של כלל".

8. אני נמצא/ת בחו"ל ובמדינה בה אני שוהה יצאה הודעה "התראה לפני סגר" בשל חשש להתפשטות נגיף הקורונה. עקב כך, ברצוני לקצר את נסיעתי, האם אהיה זכאי/ת להחזרים בגין הפסדים שנגרמו לי כתוצאה מכך? 

כן, אם רכשת כיסוי לביטול וקיצור נסיעה, באפשרותך לקבל החזר בגין שינוי כרטיס הטיסה ובגין תשלומים ששילמת מראש ולא קיבלת בגינם החזר כגון :לינה במלון, השכרת רכב וכד' עד סכום של  5,000$, מתוכם עד 2,000$ בגין שינוי כרטיס טיסה.

במקרים אחרים, בהם לא נרכש כיסוי זה, באפשרותך לקבל החזר עבור דמי הביטוח שלא נוצלו בפועל בעקבות קיצור הנסיעה. לצורך קבלת ההחזר, יש ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון 2700*, שלוחה 6  או באמצעות כתובת המייל polisot@clalit.org.il

9. חברת התעופה ביטלה את הטיסה ועקב כך הנסיעה שלי לחו"ל בוטלה, קיבלתי החזר מלא מכל ספקי התיירות. האם באפשרותי לקבל החזר בגין דמי הביטוח ששילמתי עבור הפוליסה?

בהחלט כן. לצורך קבלת ההחזר, יש ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון  2700*, שלוחה 6 או באמצעות כתובת המייל polisot@clalit.org.il

10. אני שוהה בחו"ל וקיים חשש שנדבקתי בקורונה. עקב כך, נאסר עליי לעלות לטיסה והתבקשתי להיכנס לבידוד, האם אקבל החזר על שינוי כרטיס טיסה והוצאות נוספות?

כן, עד 1,500$ לשינוי כרטיס טיסה ו -עד 100$ ליום בגין שהייה במלון (ללא הגבלת ימים). אם מדובר בקטין – אנחנו נכסה גם את הוצאות שינוי כרטיס הטיסה של המלווה.