הגנת המידע והפרטיות

מדיניות הגנת המידע והגנת הפרטיות

כללית נוקטת מדיניות אבטחת מידע קפדנית כדי להבטיח את חיסיון המידע של לקוחותיה. מדיניות זו מבוססת על הוראות הדין העוסק בהגנה על מידע ובכלל זה "חוק הגנת הפרטיות", "חוק זכויות החולה", "חוק יסוד כבוד האדם וחירותו" ו"חוק המחשבים". מדיניות זו מיושמת על פי התקנים המחמירים להגנת מידע בארץ ובחו"ל.
כללית מקיימת פעילות שוטפת וקבועה כדי להגן על המידע הפרטי שלך. פעילות זו מתבצעת באמצעות מערכות בקרה וניטור המשולבות בטכנולוגיה מתאימה, שנועדה לוודא כי הגישה האישי שלך תתבצע על פי החוק כאמור. גישה למידע האישי שלך מותנית בהרשאה חד משמעית של צוות עובדי כללית והיא מנוטרת כל העת.

 

נתונים שנאספים על לקוחות

כל המידע הרפואי והאישי נאסף במערכות המידע של הכללית רק לצורך הטיפול בך ובמסגרת הסמכויות המוענקות לכללית על פי דין ולצורך קיום מתן השירותים. מלבד כל החומר הנוגע לטיפולים שבוצעו, מאוחסן בידי הכללית מידע חיוני כגון מספר תעודת זהות, כתובת וגיל, ובמקרים שניתנה הרשאה מתאימה מהלקוח/ה - מספר כרטיס אשראי לצורך תשלומים באמצעות מערכת הבילינג.

שימוש בעוגיות (cookies) – האתר עושה שימוש בטכנולוגיה זו על-מנתלזהות את הלקוח במעבר בין הדפים השונים. העוגייה לא מכילה מידע אודות הלקוח, פרטים שהוזנו על-ידו או היסטוריה על פעולותיו במערכת. חסימת האפשרות לשימוש בעוגיות יגרום לבעיות בתפקוד מול המערכת וימנע את האפשרות להשלמת פעולות באתר.

כל המידע הרפואי והאישי של שלך נאסף במערכות המידע של הכללית רק לצורך הטיפול בך ובמסגרת הסמכויות המוענקות לכללית על פי דין ולצורך קיום חובותיה לפי "חוק ביטוח בריאות ממלכתי". מלבד כל החומר הרפואי הנוגע לטיפולים שבוצעו, מאוחסן בידי הכללית מידע חיוני כגון מספר תעודת זהות, כתובת וגיל, ובמקרים שניתנה הרשאה מתאימה מהלקוח/ה - מספר כרטיס אשראי לצורך תשלומים באמצעות מערכת הבילינג.

שימוש בעוגיות (cookies) – האתר עושה שימוש בטכנולוגיה זו על-מנת לזהות את הלקוח במעבר בין הדפים השונים. העוגייה לא מכילה מידע אודות הלקוח, פרטים שהוזנו על-ידו או היסטוריה על פעולותיו במערכת. חסימת האפשרות לשימוש בעוגיות יגרום לבעיות בתפקוד מול המערכת וימנע את האפשרות להשלמת פעולות באתר.

על־ידי גורם שלישי:

אתר כללית (www.clalit.co.il) מכיל רכיב של גוגל ושל פייסבוק המיועד לשיפור רמת המידע והגלישה באתר כללית. לפי תנאי השימוש של גוגל ושל פייסבוק הרכיב הזה מאפשר גם לגוגל ולפייסבוק לדעת באילו מסכים באתר גלשת. להרחבה בנושא ניתן לעיין בקישורים הבאים:

• לעיון בתנאי השימוש של גוגל:
https://www.google.com/intl/iw/policies/privacy

• לעיון בתנאי השימוש של פייסבוק:
https://www.google.com/intl/iw/policies/privacy

חשוב לציין כי המידע הרפואי האישי שלך המאוחסן ומוצג באתר כללית און־ליין שמור במערכות כללית בלבד, ולגוגל ולפייסבוק ו/או אתר אינטרנט אחר אין גישה אליו.

אופן שמירת המידע

כל המידע מאוחסן בחוות השרתים של הכללית. חוות השרתים, כמו גם כל מערכות המידע של כללית, מאובטחת באמצעים המתקדמים בעולם. בנוסף, כללית מאחסנת חומר ארכיוני באמצעות חברת "תל בר", שהיא חברה בת של כללית. החומר הארכיוני נשמר בהתאם להוראות כל דין והוראות משרד הבריאות לעניין שמירתם של מסמכים רפואיים. החומר מאוחסן במיכלי גניזה מסומנים. הארכיון מנוהל ומאובטח על פי כללי הגנת מידע מחמירים.

נהלי אבטחת מידע

כללית מקיימת מדיניות הגנת מידע, המתעדכנת אחת לשנתיים כדי לענות לכל דרישות החוק והתקנות, וכמענה לאיומים על המידע מעת לעת ושינויים טכנולוגיים. מדיניות הגנת המידע של כללית תורגמה לשני רבדים של עשייה:
1. הוראות עבודה להגנת מידע לגורמי המחשוב הטכניים.
2. הוראות הגנת מידע לעובדים ולאנשי סיעוד ורפואה.
מדיניות הגנת המידע והוראות הגנת המידע נותנות מענה מאובטח לכל נתיב המידע הרגיש שלך בכללית.
כללית היא ארגון הבריאות הראשון בעולם שהוא בעל תקן מכון התקנים הישראלי לאבטחת מידע רפואי של האדם, תקן ISO 27799.

הממונה על אבטחת המידע בקופה

תפקידו של הממונה על הגנת המידע בכללית, איציק כוכב, הוא לוודא את קיומו של תהליך השמירה וההגנה על המידע בהתאם למדיניות הגנת המידע של כללית. הממונה פועל על פי מדיניות הגנת המידע של כללית, הנחיות ועדת האתיקה העליונה להגנת המידע בכללית והוראות החוק.
הממונה משמש מנחה מקצועי לכלל הארגון לרבות פיתוח שיטות הטמעה, התוויית הוראות עבודה, בקרה וביקורת. בנוסף, בכל אחת מיחידות הכללית - לרבות מחוזות, בתי חולים וחברות בנות - מונה אדם המרכז את נושאי הגנת המידע.
כתובת הדואר האלקטרוני של הממונה על אבטחת מידע בכללית היא: kochav@clalit.org.il

העברת מידע לצד שלישי

המידע נמסר לצד שלישי אך ורק לצורך טיפול רפואי או על פי הנחיות החוק. בטרם מעבירה כללית מידע לצד שלישי, היא עורכת מבדקי אבטחת מידע מקיפים, והצד השלישי, לרבות עובדיו, מתחייבים להגן על המידע וחתומים על התחייבות לשמירת סודיות.
בנוסף, מועבר דרך קבע מידע, על פי חוק, לגופים אלה:
• למשטרה - בנושא תאונות דרכים;
• לביטוח הלאומי - בנושא תאונות עבודה;
• למגן דוד אדום - נתוני פינוי באמבולנסים;
• למשרד הבריאות - דיווחים המחויבים על פי חוק, כמו דיווח על מחלות קשות.
גם כאן מתנהל תהליך של בקרה וניטור שוטף של ניהול המידע.

תלונות בנושא פגיעה בפרטיות

אדם הסבור כי המידע על אודותיו במערכת הכללית שגוי או לוקה בחסר, או שיש לו נושא לבירור הקשור בהגנת הפרטיות יכול לפנות לנציבות פניות הציבור בכללית בכתובות הבאות:
פקס: 03-7605773
כתובת דואר: רח' ארלוזרוב 101, תל אביב.
יש לצרף לפניה את כל המסמכים עליהם היא נסמכת ואת נימוקי הבקשה.
כל לקוח זכאי לעיין ברשומה הרפואית הקיימת לגביו. קבלת עותק מהחומר הרפואי המלא מותנה בתשלום על פי חוק.

מדיניות הפרטיות בכללית

"מידע חסוי איש מיוחד" הוא מידע פסיכיאטרי, מידע גנטי ומידע בנוגע להריון ו/או הפסקת הריון של קטינות. הגישה למידע זה מתנהלת באמצעות מערכת הרשאות קפדנית. רק אנשי צוות רפואי ואנשי צוות מנהלי רלוונטיים, המטפלים בלקוח במרפאות, במכונים ובבתי החולים, רשאים לראות ולנהל את המידע - וזאת רק לשם הטיפול הרפואי. הגישה למידע במערכות המידע של הכללית מנוטרת ומבוקרת בכל העת, ובכל נקודת זמן ניתן לדעת מי צפה במידע הרפואי, מי ביצע בו שינויים ומתי.
שינויים במדיניות הגנת המידע
שינויים במדיניות הגנת המידע או הגנת הפרטיות יכולים להתרחש אם חל שינוי בחוק או פורסמו תקנות בעניין, או בשל שינויים טכנולוגיים, או בשל איומים חדשים על המידע. כל שינוי במדיניות הגנת המידע מובא לאישור בפני וועדת ההיגוי העליונה להגנת מידע בראשות הרופא הראשי בהנהלת כללית. שינוי במדיניות, אם יתרחש יפורסם באתר כללית.

הגנה עצמית

המידע שלכם אצלנו שמור ומוגן, אולם המידע שבמחשב שלכם, או זה המצוי בטלפון הסלולרי שלכם, ראוי שיוגן גם הוא, שכן אתם אלה אחראים על הגנתו. לשם כך מומלץ להפעיל כלי אבטחת מידע (תוכנות אנטי וירוס, "חומת אש", סיסמה, והצפנת מידע). ​