שאלות ותשובות- ביטוח כללית חו"ל

מומלץ לעיין בפוליסה למידע המלא 
 

כמה זמן מראש ניתן לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל ?

עד 45 יום טרם יציאת המבוטח את הארץ.

מה משך התקופה עבורה ניתן לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל ?

תקופת הביטוח נקבעת בהתאם למצב בריאותו ולגילו של המבוטח

האם ניתן לרכוש ביטוח נסיעות ברגע האחרון ?

כן, כל עוד המבוטח לא יצא את הארץ

האם ניתן לרכוש ביטוח לאחר שיצאתי מהארץ ?

לא. ניתן לרכוש ביטוח כל עוד הנך בארץ

האם ביטוח נסיעות לחו"ל זהה בכל סוגי הנסיעות ?

יש להתאים את הפוליסה בהתאם לצרכי המבוטח גילו, מצב בריאותו ואופי הנסיעה.

האם ניתן לשנות את תנאי הפוליסה לאחר היציאה מהארץ ?

לא

האם ניתן לבטל ביטוח שכבר נעשה ?

ניתן לבטל את הפוליסה בתנאי שלא הוגשה תביעה בגין סעיף ביטול נסיעה ובכפוף לתנאי הפוליסה.

האם יש החזר בגין ביטול נסיעה ?

כן, בהתאם למקרים המפורטים בפוליסה  

האם ביטוח נסיעות לחו"ל תקף ביחס לנשים הרות ?

ניתן לרכוש כיסוי לנשים בהריון עד שבוע 30 תמורת תשלום פרמיה נוספת

כיצד פועלים במקרה חרום בחו"ל ?

במקרה חרום רפואי ניתן לפנות למוקד חירום רפואי מדאסיס בטל' 972-3-5789010

שירות רופא Online - שיחת וידאו עם רופא דובר עברית 972-3-5620000

אנא הצטיידו במספר הפוליסה שלכם

כיצד מקבלים החזר כספי על הוצאות הקשורות לכיסויי הביטוח ? 

במקרה של אירוע רפואי יש להמציא מסמכים רפואיים מקוריים ומפורטים כולל דיאגנוזה, פירוט הטיפול שניתן, קבלות תשלום או חשבונות.

במקרה של אובדן, גניבה או נזק לכבודה האישית, יש לדווח למשטרה במקום האירוע תוך 24 שעות מקרות האירוע ולקבל על כך אישור מפורט כולל פירוט החפצים שאבדו, נגנבו או ניזוקו.

במידה והאירוע אירע בהחזקתם של מובילים למיניהם (חברת תעופה/חברת אוטובוסים/רכבות/אניות), יש להודיע להם מידית עם קרות האירוע, לקבל אישור בכתב על כך ולהציגו לחברת הביטוח.

יש לשלוח מסמכים וקבלות בצרוף ערכה להגשת תביעה לחברת הביטוח.

לרשותכם מוקד תשלום תביעות מידי "CLAL EXPRESS" ניתן לפנות למוקד בטלפון שמספרו 972-3-5789010

או בפקס 972-3-5783050

את הערכה ניתן להוריד באתר.

מה עושים אם מאבדים רכוש/ מזוודה בחו"ל?

במקרה של אובדן, גניבה או נזק לכבודה האישית, יש לדווח למשטרה במקום האירוע תוך 24 שעות מקרות האירוע ולקבל על כך אישור מפורט כולל פירוט החפצים שאבדו, נגנבו או ניזוקו.

במידה והאירוע אירע בהחזקתם של מובילים למיניהם (חברת תעופה/חברת אוטובוסים/רכבות/אניות), יש להודיע להם מידית עם קרות האירוע, לקבל אישור בכתב על כך ולהציגו לחברת הביטוח.

יש לשלוח מסמכים וקבלות בצרוף ערכה להגשת תביעה לחברת הביטוח.

את הערכה ניתן להוריד באתר.

 
 
*כל האמור מעלה הינו בכפוף לתנאי הפוליסה, סייגיה וחריגיה
לתשומת ליבך הנתונים המוזנים כאן מאובטחים בפרוטוקול VPNSSL