כללית חו"ל

ביטוח נסיעות לחו"ל – כללית חו"ל באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ

 

כללית חו"ל מציעה ללקוחות הכללית ביטוח רפואי מקיף, מרגע העזיבה ועד הנחיתה בארץ, באמצעות חברת "כלל ביטוח". קיימות שלוש תכניות שונות, כאשר כל נוסע יכול לבחור לעצמו תכנית התואמת לצרכיו.

 

תכנית רגילה

מיועדת לאנשים ללא בעיות בריאותיות ונותנת כיסוי בסיסי בכל הפרמטרים הרלוונטיים – הוצאות אשפוז כולל הטסה רפואית, הוצאות רפואיות מחוץ לאשפוז, טיפול חירום בשיניים, ביטוח כתוצאה מתאונה, קיצור נסיעה, הפסד כרטיס נסיעה, נסיעת מלווה והוצאות טיסה נוספות, חבות כלפי צד שלישי, הוצאות לשהות נוספת.

התעריף נקבע בהתאם לקבוצת הגיל של המבוטח. פרמיה מינימלית שוות ערך לחמישה ימי נסיעה. ניתן לרכוש תוספות למחשב נישא, ספורט אתגרי, איתור וחילוץ.

תכנית משופרת

תכנית המיועדת גם לאנשים הסובלים מבעיות בריאותיות, ולכן כוללת כיסוי עבור מחלות קיימות. הפוליסה מכסה גם מקרה של שינוי פתאומי ובלתי צפוי לרעה במצב בריאותו של המבוטח מחמת מחלה קיימת, שהייתה מיוצבת במשך חצי השנה האחרונה לפני הנסיעה לחו"ל (לגבי מחלת הסרטן – שנה מזמן ההחלמה).

בנוסף תכנית זו מאפשרת כיסוי רחב יותר בכל הפרמטרים המפורטים בתכנית הרגילה, ואפשרות להוסיף כיסויים נוספים בתשלום נוסף, כגון כיסוי לליקויי הריון עד 200 אלף דולר עד השבוע ה- 26 ובשבועות 30-27 עד 50 אלף דולר בצירוף אישור מרופא, כיסוי למחלת איידס, ספורט אתגרי, איתור וחילוץ.

התעריף נקבע בהתאם לקבוצת הגיל של המבוטח. פרמיה מינימלית שוות ערך לחמישה ימי נסיעה.

 תכנית אתגרית

מיועדת ללקוחות  אשר בכוונתם לעשות ספורט אתגרי, ועלול להיווצר צורך באיתורם וחילוצם. אופציה זו חשובה במיוחד עבור הנוסעים ליעדים כגון המזרח הרחוק, אפריקה דרום אמריקה וחופשות ספורט. מדובר בתכנית שהיא למעשה מקשה אחת הכוללת גם כיסוי לחפצים , איתור וחילוץ ספורט אתגרי, זאת מעבר לכל הפרמטרים הקיימים בתכניות הקודמות.

בתכנית זו אפשר להוסיף כיסוי רק עבור מחשב נישא. התכנית מיועדת למבוטחים עד גיל 50 בלבד. כאמור, באפשרותו של כל מבוטח לרכוש ולהוסיף תוספות נוספות לכל אחת מהתכניות המוזכרות.