כללית חו"ל

ביטוח נסיעות לחו"ל – כללית חו"ל באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ


 "מדיכלל עולמי כללית" הוא ביטוח הנסיעות לחו"ל של לקוחות כללית הניתן על ידי כלל חברה לביטוח.

הרובד הראשון בפוליסה כולל כיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל לרבות עקב נגיף הקורונה, הטסה רפואית לארץ, הטסה באמבולנס אווירי, פינוי אווירי או ימי לבית חולים קרוב בחו"ל, טיפול חירום בשניים, הטסת מלווה, הוצאות שהייה מעבר לתקופת הביטוח גם במקרה של בידוד עקב קורונה ועוד. בנוסף הלקוח יכול להוסיף על רובד זה כיסויים נוספים על פי בחירתו.
כיסויים מומלצים לרכישה בכל נסיעה:
• איתור חיפש וחילוץ
• חבות כלפי צד שלישי
• ביטול וקיצור ללא קורונה
• ביטול וקיצור נסיעה כולל קורונה
• אבדן או גניבה של מטען (כבודה)

כיסויים לרכישה בהתאמה לאופי הנסיעה:
• מכשיר אלקטרוני
• הרחבה נוספת לכבודה
• הריון עד שבוע 30
• ספורט אתגרי
• ספורט חורף
• נספח למטייל – ספורט אתגרי וספורט חורף לתקופה ארוכה
• ספורט תחרותי- דרגה א' /ב'
• ביטול השתתפות עצמית ברכב שכור
• ביטול השתתפות עצמית בגין אירוע רפואי

United Health Care – UHC
הנוסעים לארצות הברית מוזמנים ליהנות מגישה לרשת ספקי הבריאות של חברת UHC  -  United Health Care   , אחת מחברות הביטוח הגדולות והמובילות בארה"ב ולקבל שירות רפואי זמין ומקצועי ללא הוצאת תשלום cashless service (למעט השתתפות עצמית כמותנה בפוליסה). באתר האינטרנט של חברת UHC ניתן לאתר ולבחור ספק רפואי מתוך רשימה רחבה.
כל המפורט כפוף לתנאי הפוליסות והנספחים השונים, לרבות סייגיהם וחריגיהם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בפוליסה יגבר האמור בפוליסה.

אפליקציית הלחצן של כלל- מלווה אותך בחו"ל.
1. השירות ניתן באמצעות מכשיר טלפון תומך במספר הטלפון הנייד הישראלי שעדכנתם בעת ההצטרפות לביטוח נסיעות לחו"ל.
2. הקישור לשירות נשלח בהודעת sms ובמייל בתום הרכישה.
3. השירות ניתן עבור שני מקרי ביטוח:

 א. איחור בהגעת המזוודה (סך של 170$).
       a. נדרש כיסוי (הרחבה) למטען (כבודה) בתוקף במסגרת הפוליסה.
       b. נדרש אישור חברת תעופה אודות אי הגעת מזוודה (PIR)

 ב. הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז (עד 500$ לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך 50$).
       a. יש להעלות למערכת קבלה בגין הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז (ביקור רופא /רכישת תרופה) ופרטי חשבון בנק.
לסרטון הסבר על אפליקציית הלחצן של כלל>


מה מעניקים הכיסויים בפוליסה:

הוצאות רפואיות
כיסוי להוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל כולל קורונה עד 5,000,000$ בגין אירוע רפואי בחו"ל ועד 250,000$ בגין אירוע רפואי הנובע מהחמרה בלתי צפויה בחו"ל של מחלה קיימת בגינה היה המבוטח מצוי אך ורק בטיפול תרופתי ו/או מעקב רפואי שוטף בעת צאתו לחו"ל או במשך 3 חודשים שקדמו לצאתו לחו"ל ובלבד שבמהלך אותם 3 חודשים היה מצבו הרפואי יציב ולא חלה החמרה באותה מחלה .
איתור וחילוץ
כיסוי להוצאות הכרוכות באיתורו וחילוצו של מבוטח בחו"ל  אשר אבד עמו הקשר  - עד לתקרה של 200,000$
צד ג'
כיסוי להוצאות בגין חבותו של המבוטח בגין נזק שנגרם כתוצאה מתאונה, לגוף או לרכוש של צד שלישי עד לתקרה של 150,000$

ביטול נסיעה ללא קורונה
החזר פיקדונות ששולמו ע"י המבוטח ואשר לא ניתן לקבלם חזרה וזאת עקב  ביטול הכרחי ובלתי נמנע של הנסיעה, מהסיבות  המפורטות בפוליסה ובלבד שהתרחשו לאחר כריתת חוזה ביטוח זה ובתנאי שהמבוטח ביטל באופן מידי בנסיבות העניין – עד לתקרה של 7,000$.

קיצור נסיעה הרחבת קורונה
החזר הוצאות שנגרמו למבוטח עקב הקדמת מועד חזרתו לישראל באופן הכרחי ושלא ניתן למנוע אותו, מאחת מהסיבות המפורטות בפוליסה- עד לתקרה של 8,000$.


ביטול וקיצור נסיעה כולל קורונה
כיסוי להחזר הוצאות במקרה של ביטול או קיצור נסיעה בעקבות אירוע רפואי בלתי צפוי, לרבות קורונה. גבול אחריות במקרה של אירוע רפואי: ביטול נסיעה עקב אירוע רפואי עד 7,000$, קיצור נסיעה עקב אירוע רפואי עד 8,000$ ובמקרה של ביטול/ קיצור עקב קורונה עד 5,000$, למעט במקרה של ביטול עקב בידוד עד 500$.

מטען (כבודה)
כיסוי בגין אובדן או גניבה שנגרם למטענו האישי של המבוטח, המצוי בחזקתו, אשר נלקח עימו לחו"ל או נמסר מראש למוביל או נרכש במהלך הנסיעה עד לתקרה של 2,000$
מכשיר אלקטרוני (טלפון נייד, מחשב נישא, מצלמה)
כיסוי בגין אובדן או גניבה , שנגרם למוצר אלקטרוני של המבוטח המצוי בחזקתו, אשר נלקח עימו לחו"ל או נמסר מראש למוביל או נרכש במהלך הנסיעה עד לתקרה של 2,000$.
ספורט חורף
כיסוי בגין פעילות ספורטיבית הכוללת גלישה בשלג בכל דרך שהיא, לרבות סקי, סנובורד, קרוס קאנטרי, מזחלות שלג ואופנוע שלג וכן כל ספורט חורף אחר כמפורט ברשימה שבאתר האינטרנט של המבטח שכתובתו: https://www.clalbit.co.il/travelingisurance/faq/sport/. עד לתקרת כיסוי של 5,000,000$
ספורט אתגרי
כיסוי בגין הוצאות רפואיות כתוצאה מפעילות ספורטיבית המוגדרת כ"ספורט אתגרי". בגדר ספורט אתגרי יחשבו הפעולות המפורטות בפוליסה ובאתר האינטרנט של המבטח שכתובתו: www.clal.co.il עד לתקרת כיסוי של 5,000,000$.
הריון
כיסוי להוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל בגין הריון עד שבוע 30 (כולל) הכוללים הוצאות אשפוז הקשורות בהריון, הוצאות רפואיות שלא במהלך אשפוז, לידה מוקדמת, טיפול או אשפוז של פג והטסה רפואית עד לתקרה של 200,000$
 נספח למטייל (מינימום 30 ימים)
כיסוי בגין הוצאות רפואיות כתוצאה מפעילות ספורטיבית המוגדרת כ"ספורט אתגרי"  וכן לספורט חורף למבוטחים היוצאים לחו"ל לתקופה מינימאלית של 30 ימים.(ראה פירוט הפעילויות  בכיסוי ספורט אתגרי וספורט חורף)

ספורט תחרותי - דרגה  א'
כיסוי להוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל  כתוצאה מספורט תחרותי באחד או יותר מענפי הספורט הבאים: אופניים, אתלטיקה, באולינג, ג'ודו, גלישה, החלקה על הקרח, היאבקות, התעמלות אומנותית ו/או קרקע, טניס, כדורסל, כדורעף,מירוץ מכוניות, מלכת המדבר, סייף, סקי מים, פינג פונג, קטרגל,ריצה, ריצת מרתון, ריקוד/ים, רכיבת סוסים, שחייה, שחייה צורנית, שייט, תריאטלון.
ספורט תחרותי – דרגה  ב'
כיסוי להוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל  כתוצאה מספורט תחרותי באחד או יותר מענפי הספורט הבאים: אולטרה מרתון, איש הברזל, הוקי קרח, טקאוונדו, כדור יד , כדורגל.

הרחבה נוספת לכבודה
הגדלת תקרת הכיסוי לכבודה  מ – 2,000 $  ל 6,000 $. מותנה ברכישת כיסוי בסיסי לכבודה.

ביטול השתתפות עצמית ברכב שכור
כיסוי להוצאות בגין תשלום השתתפות עצמית ברכב שכור במקרה של נזק תאונתי שאירע לרכב עד $2,000

ביטול השתתפות עצמית באירוע רפואי
ברכישת כיסוי זה לא תחול  על המבוטח השתתפות עצמית  בעת אירוע רפואי בסך 50$.

כל המפורט כפוף לתנאי הפוליסות והנספחים השונים, לרבות סייגיהם וחריגיהם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בפוליסה יגבר האמור בפוליסה.


לתקציר הפוליסה לחץ כאן>
לפוליסה המלאה הקלק כאן>